Độ mảnh của cọc.Ở topic kia, một số bạn có trao đổi về độ mãnh của cọc, nó không đúng với chủ đề lắm, nên tôi tạo topic này để mọi người trao đổi thêm về độ mãnh của cọc nhé!

Tôi thấy cái này nó phức tạp và khó hiểu quá, trong các sơ đồ để xác định chiều dài tính toán của cọc thì lại thấy mâu thuẩn với sơ đồ cọc làm việc trong đất!

Bạn nào hiểu vào đây trao đổi thêm nhé!

©201x CongTrinhNgam.Org